Ulga na internet - PITY 2014/2014

Odlicz ulgę na internet z programem PIT 2013/2014

 Pit 2013

Aplikacja PITy rozlicza Twój PIT praktycznie automatycznie, wpisujesz zaledwie kilka kwot z deklaracji PIT-40 czy PIT-11 i otrzymujesz gotowy druk PIT.

Za asystą omawianego programu do ulga internetowa 2014 PIT wyślesz własne zeznanie podatkowe do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną!

Do kiedy rozliczamy się z druku PIT-37? Rozliczenie jednoroczne oparte o PIT-37 musimy oddać w Urzędzie Podatkowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku w wypadku rozliczenia za 2013 rok. Posyłając PIT za pomocą poczty trzeba nie zapominać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Skarbowego.

Jesteśmy w trakcie produkowania dla Państwa aplikacji PitY 2014 online do wypełniania PIT. Za pomocą przedstawianego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36 w 2014 roku rozliczając się z 2013 roku.

Rozliczenie rocznych formularzy PIT to bardzo skomplikowana sprawa, dlatego warto skorzystać z naszego oprogramowania do sporządzania zeznań PIT, z jego pomocą stworzysz deklarację i prześlesz ją przez internet bez dużego problemu.

Blankiet PIT-36 a rozliczenie wspólne w małżeństwie ulga internetowa 2014 za 2013 rok. Nie istnieje możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36, jeżeli podatnik, małżonek ulga internetowa 2014 lub dziecko: - uzyskują przychody podlegające przepisom o podatku tonażowym, - uzyskują przychody, które rozliczają się korzystając z PIT-36L, - uzyskują przychody, w przypadku których konieczne jest rozliczenie się poprzez PIT-28, - uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową.

Na stronach internetowych jest mrowie programów do rozliczenia zeznań PIT. Tylko program PITy 2013/2014 ftpa.pl daje możliwość złożenia trudnych rozliczeń podatkowych PIT bez potrzeby odwoływania się do długich instrukcji, czytania zawiłych artykułów. Fachowcy tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają tylko proste pytania, na które może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca wielkiego pojęcia o podatkach.

Przystoi też pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - udziału w nieruchomościach, - prawa do ulga internetowa 2014 domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

Blankiet PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku.

Jeśli w toku roku podatkowego podatnik uzyskał zarobki, które eliminują prawo do podatku zryczałtowanego, składa PIT 36, oraz prócz tego Pit 28 - za czas, w którym prawidłowo prowadził ulga internetowa 2014 biznes na podatku zryczałtowanym od przychodu.

Masz ambaras z wypełnieniem druku PIT-37? Wypełnienie druku PIT-37 zajmie Ci co najwyżej kilka minut, jeśli skorzystasz z przedstawianego darmowego programu do PIT. Niniejszy program dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń, zaproponuje dołączenie do zeznania podatkowego dodatkowych załączników, jeżeli będą potrzebne, a także sprawdzi poprawność danych.

Podatnicy już od kilku lat mają możliwość użytkowania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej zdołamy zyskać wiele udogodnień i zalet. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014. Dzięki temu bez najmniejszego ambarasu wypełnimy każdy druk pit 28.

Stwórz formularze roczne PIT naszym oprogramowaniem PITy 2014, jest to wspaniały sposób na realizację obowiązku wobec Urzędu Podatkowego.

Do bardzo znanych zeznań PIT rocznych należą: PIT-37, Pit 28, PIT ulga internetowa 2014 36.

Wskazując jako sposób objęcia opodatkowaniem ryczałt nie można się wyliczać łącznie dodatkowo z dochodów objętych opodatkowaniem poza podatkiem zryczałtowanym od przychodów, np. podatkiem 18% na zasadach ogólnych.

druk pit 28 2013

Które druki można utworzyć online? Niniejsza aplikacja PIT Online posiada pełną funkcjonalność programu do PIT. Za jej pomocą szybko i prosto wypełnisz PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-28, a także dodatki do powyższych zeznań fiskalnych.

Nasz program do PIT za 2013 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za poprzedni rok. Dla podatników, które są jednak zielone w tematyce fiskalnej skonstruowaliśmy przewodniki do tworzenia PITów.

Druk PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności.

pit 38 program 2013

Program dla księgowych PitY 2013 jest odpowiedni zarówno dla tych firm, które prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, jak i dla tych, które obejmuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Program obsługuje nowe stawki VAT 23% i 8%, program do faktur też obsługuje te stawki VAT.

Dostawa posiadłości nabytej lub zbudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeżeli podatnik w danym roku innych zarobków nie osiąga – na PIT 36.

Program ulga internetowa 2014 księgowy PIT 2013 wskazany jest dla małych i średnich firm oraz kancelarii księgowych i wszystkich firm prowadzących mała księgowość. Większość firm skorzysta też z modułów: program do fakturowania, program magazynowy, kadry i płace.

 PIT za 2014

W zeznaniu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Współmałżonkowie składają Pit-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z zarobkami wykazywanymi na PIT 38.

ulga internet

Zyski z firmy mamy możliwość przeliczać na deklaracji PIT 28 jeżeli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, opłacamy wtenczas podatek od wysokości przychodu a nie dochodu, tak jak dla ulga internetowa 2014 stosujących opodatkowanie według skali podatkowej.

Zbycie rzeczy nieruchomej nabytej lub wybudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a gdy obywatel w danym roku innych dochodów nie osiąga – na PIT-36.

Wypełnienie PIT 2013 przez internet. Jesteśmy w trakcie tworzenia dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za asystą niniejszego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-39, PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-36 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Przedstawiana aplikacja ulga internetowa 2014 PIT online ulży Ci nie tylko w obliczeniach, ale dodatkowo przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT.

Opodatkowanie podatkiem liniowym dotyczy wszystkich dochodów nabytych i opodatkowywanych w granicach biznesu. Nie da się w takim razie nabyć z jednostki gospodarczej zarobków opodatkowanych podatkiem liniowym oraz być partnerem spółki osób fizycznych objętej opodatkowaniem na zasadzie skali podatkowej.

Zeznanie PIT-28 służy podatnikom do liczenia się z wykorzystaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst dostarczy podatnikowi najważniejszych treści dotyczących tej formy tworzenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego.

Pit ulga internetowa 2014 39 rozliczają Polacy, jacy sprzedali w ubiegłym roku nieruchomość albo prawo do nieruchomości.

By mieć warunki rozliczać podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego powinno się dokonać zgłoszenia w właściwym Urzędzie Skarbowym. Istnieją następujące terminy zgłoszenia: w ulga internetowa 2014 przypadku zawiązywania aktywności ekonomicznej – w dniu założenia działalności (bezwzględnym terminem jest dzień zdobycia początkowego przychodu), do 20 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu pierwszego dochodu z tytułu wynajmu, ajencji i umów podobnych (do krańca roku, pod warunkiem pierwszy przychód nabyty zostanie w grudniu) bądź do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach.

Druk PIT-37 a małżeństwa - rozliczenie łączne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków. Aby szacować się w tenże sposób, para małżeńska muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok fiskalny, zaś w tym czasie nie może być luki w ich łączności majątkowej. Jakikolwiek z małżonków nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów szczególnych produkcji agrarnej (opodatkowanych podatkiem liniowym), a dodatkowo regułom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie w małżeństwie trzeba się zgłosić się do 30 kwietnia w roku następującym po rachowanym roku podatkowym.

Wspólne opodatkowanie przez druk PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów osiągniętych przez małżonków w danym okresie podatkowym, po ulga internetowa 2014 osobnym odliczeniu kwot określonych przez przepisy ustawy ulga internetowa 2014 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rachuje się na bazie podwójnej wysokości podatku, który wyliczony jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy aczkolwiek odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie naruszył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku też stosuje się ten sposób rozliczania podatku oraz należy przygotować formularz PIT-37.

Każdego roku musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym druk PIT, program PIT 2013 to perfekcyjny sposób na zrealizowanie tego ciężkiego obowiązku, wypróbuj darmową aplikację w tej chwili.

Dodatki PIT-37 - obliczanie PIT 37 2013/2014. Tworząc deklaracje skarbowe, w kółko zapominamy, że powinniśmy do niego dołączyć akuratne załączniki. Przyjrzyjmy się kto i w jakiej sytuacji powinien podpiąć dodatki do druku PIT-37?.

Deklarację Pit-36 ulga internetowa 2014 wysyłają podatnicy, którzy osiągali pobory z tytułu na przykład: firmy, zarobki z zagranicy, najmu, czy też różne inne przychody, dla jakich podatku nie przekazuje do fiskusa zatrudniający.

Nabywanie zysków wyliczanych na Pit 36l (to jest podatkiem liniowym), Pit-38 (ze zbycia udziałów w spółkach i z giełdy), PIT-39 (z nieruchomości zakupionej lub postawionej od 2009 roku), PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym), PIT-16 (kartą podatkową) nie neguje przesłana PIT-37 w zakresie innych przychodów obliczanych ulga internetowa 2014 standardowo z pośrednictwem płatników. Będziesz mógł zatem te dwie deklaracje przekazać razem.

pit 37 2013

Deklaracja PIT-28 jest drukiem poświęconym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Poza tym w zeznaniu pit 28 z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby zdobywające przychody z najmu oraz dzierżawy.

Pit internet

2014-01-23

 PIT za 2013

Użytkownik programu dla księgowych TaxMachine ma możliwość równoczesnego otwierania wielu okien programu oraz jednoczesnej pracy w wielu obszarach programu.

Wskazując jako metodę opodatkowania ryczałt od przychodów nie można się wyliczać razem również z zarobków objętych opodatkowaniem poza ryczałtem ewidencjonowanym, na przykład podatkiem 18% podług skali podatkowej.

Druk PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych dodatków oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację ulga internetowa 2014 o wielkości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku fiskalnym. W załączniku tym podatnik ma obowiązek ujawnić zarobek z zagranicy a także podatek spłacony za granicą, które to szacowane są w formularzu fiskalnym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów nabywanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka apendyksów – oddzielnie dla dowolnego kraju.

Mamy dla Państwa bezpłatny program do PIT w wersji do pobrania na osobisty laptop. Za jego pomocą w podobny sposób możemy wypełnić wszelkie formularze PIT za 2013 rok czyli PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28. Co więcej program sam zaproponuje Ci dodanie aneksów do Twojego zeznania podatkowego.

Przygotowywanie zeznań rocznych PIT ulga internetowa 2014 to nad wyraz trudna sprawa, chyba że pobierzesz i wgrasz na Twój komputer darmowy program Pit 2013, jaki sprawi iż rozliczanie rocznych zeznań PIT stanie się nadzwyczaj proste i intuicyjne.

Od dziś możesz migiem i bez ryzyka rozliczyć się z podatku za 2013 rok za pomocą internetu. Nie musisz nic ściągać- wykonaj PIT online!

Jeśli planujesz przygotować formularz PIT to weź pod uwagę, że prawdopodobnie najłatwiej wykonasz to ulga internetowa 2014 z gratisowym programem PITy 2014.

pit 11

Oprogramowanie PITY 2013 to nadzwyczaj komfortowy ulga internetowa 2014 w zastosowaniu aplikacja wspierający wyliczanie rocznych zeznań podatkowych Pit.

W internecie da się odnaleźć niesamowicie dużo najróżniejszych aplikacji do generowania PITów, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, ściągnij program z naszej strony, zapewniamy, że ulga internetowa 2014 nie znajdziesz bardziej przystępnej aplikacji do sporządzania rocznych PITów.

Wypełnić formularz podatkowy PIT-37 jesteśmy zobowiązani, gdy pobieramy otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, emeryturę lub rentę, mamy dochód na podstawie praw autorskich.

Pit 36l składają podatnicy, którzy osiągają zarobki z jednostki gospodarczej ulga internetowa 2014 albo działów specjalnych produkcji rolnej, objętych opodatkowaniem podatkiem liniowym dziewiętnaście %.

Program do księgowości Pit 2014 jest przydatny zarówno dla tych firm, które dotyczy Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, jak i dla tych, które dotyczy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Program obsługuje nowe stawki VAT 23% i 8%, program do fakturowania również obsługuje nowe stawki VAT.

Deklarację roczną Pit-36 wypełniają osoby, które otrzymywały przychody z tytułu np.: najmu, zarobki z zagranicy, działalności gospodarczej, czy także różne inne zarobki, dla których podatku nie przesyła do Urzędu Fiskalnego zatrudniający.

Formularz skarbowy PIT-37 to najpopularniejszy i w większości wypadków składany druk skarbowy. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy zlecenie, umowy o pracę, umowy o dzieło.

Obliczanie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym zawikłanym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dostosowaniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale również na wskazówki co wpisać w daną rubrykę.

pit 0_pit o_2013_program_pity

W przypadku druku pit 28 2013 bez względu od ilości dzieci, osiągniętych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej.

Płatnik podatku PIT-4R od z tytułu rent i emerytur, wynagrodzeń, umów o dzieło, umów zleceń, do końca lutego roku po roku fiskalnym wysyła zatrudnionym informacje PIT-11 lub PIT-11A, lub na żądanie PIT 40A lub PIT-40.

Deklaracje roczne przekazujemy do ostatniego dnia kwietnia po roku fiskalnym, wyjątkiem jest zeznanie roczne Pit-28, które musimy posłać do ostatniego dnia stycznia.

Przekazywanie formularzy PIT przez globalną sieć jest niezwykle łatwe i błyskawiczne, dostępny na naszej stronie WWW darmowy program do PITów rocznych prędko wysyła PITy poprzez globalną sieć internet, nie jest to ani trochę bardzo trudne, wypróbuj sam , nie czekaj dłużej.

Do dobrego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ulga internetowa 2014 ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów, kosztów uzyskania przychodów.

 PIT za 2013 rok

Pit 28 dotyczy prowadzących jednostkę gospodarczą, prowadzących indywidualnie jednostkę gospodarczą w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej osób fizycznych, osiągających zarobki z tytułu umowy dzierżawy, poddzierżawy, podnajmu, najmu lub innych kontraktów o podobnym kształcie, jeśli umowy owe nie są podpisywane w ramach posiadanej własnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomimo tego, że w formularzu PIT 28 nie można potrącić ulgi na dzieci, a podatnicy nie mogą odliczać kosztów zdobycia profitu, funkcjonuje bez liku uproszczeń przekonywających za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 jest dozwolone odliczyć: składki na ubezpieczenia zdrowotne, ulgę na szkolenie pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę abolicyjną i inne obecnie ważne ulgi i potrącenia innego rodzaju (oprócz ulgi na dzieci).

Odbiorca programu księgowego PITy 2014 ma alternatywę równoczesnego otwierania wielu okien programu oraz jednoczesnej pracy w wielu obszarach programu.

Zyski z jednostki gospodarczej mamy możliwość obliczać na druku PIT-28 jeśli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, płacimy wtedy podatek od sumy przychodów a nie dochodu, tak jak podatnicy stosujący opodatkowanie według skali podatkowej.

Program księgowy TaxMachine na kanwie wpisów księgowych samoczynnie sporządza ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz samodzielnie oblicza wpłaty na podatek dochodowy, na koniec roku automatycznie sporządzi deklarację roczną PIT np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 którą w następnej kolejności przekaże do Urzędu Skarbowego przez system e-Deklaracje.

Wypełnianie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym uciążliwym, jeżeli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Ulga internetowa Program nie tylko odciąży nas w dobraniu pasujących formularzy do sytuacji skarbowej w której się znajdujemy, ale zarazem będzie nas wspomagał w toku wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć ulga internetowa na asystę nie tylko w obliczeniach, ale zarazem na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę.

Zeznanie Pit-37 wypełniają osoby, jakie pobierały zarobki z tytułu rent, pracy, umów o dzieło, umów zlecenia, innych źródeł, emerytur, dla których to pracodawca był zobowiązany do wpłacania wpłat na podatek od dochodu.

e deklaracje 2013 program

Możesz dodatkowo przygotować PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij ulga internetowa PIT online!

Rozliczając przychody małoletniego potomka ulga internetowa (jeśli nie jest przymuszone wysłać druk PIT ulga internetowa osobiście, na oddzielnej od rodziców deklaracji PIT), jesteśmy zmuszeni zamiast domyślnego PIT 37 utworzyć PIT-36.

Na ulga internetowa Pit 36l nie jest się w stanie złożyć PITa wespół z małżonką albo jako osoba samotnie wychowująca malucha.

Mała księgowość TaxMachine to znany od wielu lat i ceniony na rynku program księgowy, zawiera łatwe i wydajne prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, ewidencji przychodów, zawiera więcej niż 400 zeznań podatkowych, deklaracji i innych formularzy, potrafi wysyłać e-Deklaracje, program magazynowy, zawiera kadry i płace, program do faktur.

Zeznanie PIT-28 - zgłoś gotowość używania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!.

PIT-37 rozliczają podatnicy, którzy osiągają przychody, od jakich zaliczki na podatek dochodowy odejmuje pracodawca, np. z tytułu stosunku pracy, umowę zlecenia, z emerytury lub renty.

Podatnicy, jacy posiadają na utrzymaniu małoletnie dzieci mają prawo w zeznaniu podatkowym odliczyć ulgę na dziecko.

Blankiet PIT-38 najczęściej kojarzony jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38.

pit 28 druk upo

Suplement PIT/O zobowiązani są oddać podatnicy, którzy dokonują potrącenia od dochodu. W załączniku tym muszą oni wstawić kwoty darowizn, koszty z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też umieścić kwoty, które potrącają od podatku – wzorem tego jest np. ulga na dzieci. Co niezmiernie ważne w aneksie PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37.

W 2014 za rok 2013 na bazie deklaracji PIT-37 kalkulują się podatnicy, jacy uzyskują przychód za pomocą innego podatnika. Tłumacząc to "na nasze" implikuje to, że z PIT-37 przygotować muszą się wszyscy, którzy są zatrudnieni w fabrykach lub przedsiębiorstwach oraz równolegle nie prowadzą prywatnej ulga internetowa działalności gospodarczej (jeśli prowadzą instytucję wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy dostarczyć do Urzędu Fiskalnego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku.